Bygning: Galionsvej 33

Galionsvej 33, bygning 226, København
BBR-nummer:
101-663230-226
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1746
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
2529
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-663230-226
Kommune:
København
Adresse:
Galionsvej 33 , 1437 København K
Bygningsnummer:
226
Ejendomsnummer:
663230
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
2529
Totalt bygningsareal:
2529
Opførelsesår:
1746
Ombygningsår:
1771
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Træbeklædning
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
607, CHRISTIANSHAVNS
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Søndre Masteskure
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Galionsvej 33 (tidl. Frederiksholm 82)
Objekt:
Masteskur (søndre)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Militære anlæg

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap