Bygning: Vesterbrogade 40

Vesterbrogade 40, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-624722-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 2
Opførelsesår:
1908
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
3921
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-624722-1
Kommune:
København
Adresse:
Vesterbrogade 40 , 1620 København V
Adresse:
Vesterbrogade 42 , 1620 København V
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
624722
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
776
Totalt bygningsareal:
3921
Opførelsesår:
1908
Ombygningsår:
1980
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1438, UDENBYS VESTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
HJØRNEHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
7/27+24

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
Anton Rosen,varieret udtryksfuld fac. m. reliefvirkning
Kulturhistorisk værdi:
1
Kulturhistorisk vurdering:
tidstypiske det. i nationalrom. stil. Smuk udførelse.
Miljømæssig værdi:
1
Miljømæssig vurdering:
Markant og værdigt hj.hus.Landmark.Harmoni omkr. Torvet
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Meget skæmmende underfacade (Regent)
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
Udsmykning faldet af hist og her på facade
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
17-07-1990

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids; Balkon, altan; Beboelsestårn, trappetårn
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Andet
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap