Bygning: Landemærket 51

Landemærket 51, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-330176-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 2
Opførelsesår:
1732
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
216
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-330176-1
Kommune:
København
Adresse:
Landemærket 51 , 1119 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
330176
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
72
Totalt bygningsareal:
216
Opførelsesår:
1732
Ombygningsår:
1971
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
158, ROSENBORG KVT.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1731
Præcisionsgrad:
Præcist årstal

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
e31-14

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
Nye vinduer
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
16-08-1995

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Frise, bånd
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap