Bygning: Gothersgade 28

Gothersgade 28, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-989720-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1900
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
657
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-989720-1
Kommune:
København
Adresse:
Gothersgade 28 , 1123 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
989720
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
175
Totalt bygningsareal:
657
Opførelsesår:
1900
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
679, SKT. ANNÆ VESTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bolig med erhverv

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
c27-28

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
23-08-1995

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør; Fyldingsport
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling; Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet; Fladbuet; Nye vinduer
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap