Bygning: H.P. Ørums Gade 39

H.P. Ørums Gade 39, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-664597-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1908
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
162
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-664597-1
Kommune:
København
Adresse:
H.P. Ørums Gade 39 , 2100 København Ø
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
664597
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
56
Totalt bygningsareal:
162
Opførelsesår:
1908
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
4296, UDENBYS KLÆDEBO
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Vurdering

Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
26-03-1996
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap