Bygning: Heibergsgade 18

Heibergsgade 18, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-401774-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1877
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1790
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-401774-1
Kommune:
København
Adresse:
Heibergsgade 18 , 1056 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
401774
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
358
Totalt bygningsareal:
1790
Opførelsesår:
1877
Ombygningsår:
1990
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
413, ØSTER KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1879

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
d22-2-33

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
Ny dør
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
27-07-1995

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Tårn, spir, tagrytter; Balkon, altan
Dør/Port:
Beklædt dør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Præfabrikerede elementer
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Vindues-, dør- eller portindfatning; Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet; Rundbuet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Stationsby - Den ældre bykerne
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Anlæg - Andet
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap