OBS. Udfald ved kortvisning kan forekomme

Bygning: Tordenskjoldsgade 30

Tordenskjoldsgade 30, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-576051-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1885
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1125
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-576051-1
Kommune:
København
Adresse:
Tordenskjoldsgade 30 , 1055 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
576051
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
225
Totalt bygningsareal:
1125
Opførelsesår:
1885
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
366, ØSTER KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1873
Præcisionsgrad:
Præcist årstal

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
c20-35

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
08-08-1995

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Tårn, spir, tagrytter; Beboelsestårn, trappetårn
Dør/Port:
Fyldingsport; Fyldingsdør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Præfabrikerede elementer
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Andet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling; Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap