Bygning: Vesterbrogade 24

Vesterbrogade 24, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-624579-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1898
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
5271
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-624579-1
Kommune:
København
Adresse:
Vesterbrogade 24 , 1620 København V
Adresse:
Vesterbrogade 24 A, 1620 København V
Adresse:
Vesterbrogade 24 B, 1620 København V
Adresse:
Vesterbrogade 26 , 1620 København V
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
624579
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
1053
Totalt bygningsareal:
5271
Opførelsesår:
1898
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
12, UDENBYS VESTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1893
Præcisionsgrad:
Præcist årstal

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
FORHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
6/31+33 + 5/10

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
Brudt facaderytme. Rodet sammenstilling af stilcitater
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
Terracottadetaljer
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Føjer sig til karnaphusrækken
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Voldsom ændring af underfacaden. Uheldige tagkviste
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
16-07-1990

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Karnap
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Andet
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Sålbænk
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap