Bygning: GEFION

Østbanegade 19, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-665062-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1902
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
2992
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-665062-1
Kommune:
København
Adresse:
Østbanegade 19 , 2100 København Ø
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
665062
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
763
Totalt bygningsareal:
2992
Opførelsesår:
1902
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
820, ØSTERVOLD KVT.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
GEFION
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
HJØRNEHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
326-36

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Ark. Phillip Smidth. Pendant til Østbaneg.21 (Gefion).
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
Navnkundigt. (udsmykn.1,2,4,5,7,8,9)
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
Oprindeligt ment som port til havnen- fixpunkt.
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Nok ikke opr.balkoner på gårdfacade.Nogle uorig.V.iKv.
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
Forsømte V. Lidt snavset m.m.
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
26-11-1991

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Tårn, spir, tagrytter; Karnap; Beboelsestårn, trappetårn
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims; Andet
Hovedplan:
Andet
Kvist:
Småkviste
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Historicisme; Renæssance
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Vindues-, dør- eller portindfatning; Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Gefion
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Østbanegade 019
Objekt:
Hjørnehus, portgennemkørsel
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0

Bygningskonstruktion

Nuværende funktion:
Etageboligbebyggelse
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap