Bygning: Ragnagade 7

Ragnagade 7, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-447510-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1921
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
2728
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-447510-1
Kommune:
København
Adresse:
Ragnagade 7 , 2100 København Ø
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
447510
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
691
Totalt bygningsareal:
2728
Opførelsesår:
1921
Ombygningsår:
1994
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
4105, UDENBYS KLÆDEBO
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
etagehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
d6-2

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
gedigen industribygn.
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
markant bygningskompleks
Originalitetsværdi:
5
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
01-04-1996

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Anden bygning til produktion
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Klassicisme; Anden stilart
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Forstadskvarter (blandet kvarter)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap