Bygning: Istedgade 109

Istedgade 109, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-268772-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1895
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1012
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-268772-1
Kommune:
København
Adresse:
Istedgade 109 , 1650 København V
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
268772
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
6
Bebygget areal:
217
Totalt bygningsareal:
1012
Opførelsesår:
1895
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1022, UDENBYS VESTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
HJØRNEHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
23/30+34

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
ark.J.P.Schwensen, kedeligt neutralt udtryk
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
15-08-1990

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Teglsten; Markeret, puds eller maling
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Frise, bånd
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap