Bygning: æresbolig

Gamle Carlsberg Vej 13, bygning 14, København
BBR-nummer:
101-346480-14
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1853
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
588
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-346480-14
Kommune:
København
Adresse:
Gamle Carlsberg Vej 13 , 1799 København V
Adresse:
Gamle Carlsberg Vej 15 , 1799 København V
Bygningsnummer:
14
Ejendomsnummer:
346480
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
294
Totalt bygningsareal:
588
Opførelsesår:
1853
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
2156A, VALBY
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
æresbolig
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
FORHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
49/20+21

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
ark.Nebelong.Harm.,velprop. facade.villaagtig,itli.præ
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
kvaderfugning på hele facaden.rustica hjørner
Miljømæssig værdi:
1
Miljømæssig vurdering:
flot beliggenhed i overdådig parkanlæg
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
nye trævinduer,stillads,velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
unikt anlæg i København

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Vindues-, dør- eller portindfatning
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Carlsberg Bryggeri
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Vesterfælledvej 100
Objekt:
Hovedbygningen (Æresboligen) med den tilhørende mur mod nord
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Bygningskonstruktion

Nuværende funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap