Bygning: Blytækkervej 5

Blytækkervej 5, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-55272-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 6
Opførelsesår:
1897
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
642
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-55272-1
Kommune:
København
Adresse:
Blytækkervej 5 , 2400 København NV
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
55272
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
321
Totalt bygningsareal:
642
Opførelsesår:
1897
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
6G, UTTERSLEV
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
FORHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
111/10+11

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
tidstypisk industrihus fra årh.skiftet
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
blændinger og nye døre og vinduer
Tilstandsværdi:
6
Bevaringsmæssig værdi:
6
Registreringsdato:
23-10-1990

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Småkviste
Sokkel:
Teglsten; Markeret, puds eller maling
Stilart:
Funktionalisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Andet
Ydermur:
Ubehandlet overflade; Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap