Bygning: Bikuben

Silkegade 8, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-497186-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1882
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
2416
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-497186-1
Kommune:
København
Adresse:
Silkegade 8 , 1113 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
497186
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
1199
Totalt bygningsareal:
2416
Opførelsesår:
1882
Ombygningsår:
1959
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Metalplader
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
46, KØBMAGER KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1884
Præcisionsgrad:
Præcist årstal

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Bikuben
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
e29-22+23

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
Fint hus, meget fin gård
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
15-08-1995

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Andet
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Præfabrikerede elementer
Hovedplan:
Firefløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Rundbuet; Retkantet
Ydermur:
Andet; Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Silkegade 006-008
Objekt:
Bankbygning
Antal bygninger:
6
Antal andre objekter:
0

Bygningskonstruktion

Nuværende funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap