Bygning: Købmagergade 47

Købmagergade 47, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-500985-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1901
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1338
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-500985-1
Kommune:
København
Adresse:
Købmagergade 47 , 1150 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
500985
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
334
Totalt bygningsareal:
1338
Opførelsesår:
1901
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
48, FRIMANDS KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
e22-22

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
08-08-1995

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Balkon, altan
Dør/Port:
Andet
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Klassicisme; Anden stilart
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Fordakning; Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet; Fladbuet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap