Bygning: Strandgade 89

Strandgade 89, bygning 9, København
BBR-nummer:
101-147240-9
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1770
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
5795
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-147240-9
Kommune:
København
Adresse:
Strandgade 89 , 1401 København K
Bygningsnummer:
9
Ejendomsnummer:
147240
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
1159
Totalt bygningsareal:
5795
Opførelsesår:
1770
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
626, CHRISTIANSHAVNS
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1766

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
etagehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
d10-6

Vurdering

Arkitektonisk vurdering:
Kgl.Grønlandske Handel
Bevaringsmæssig værdi:
1

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Grønlandske Handels Plads
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Strandgade 100 og Krøyers Plads
Objekt:
Det 23 fag brede Pakhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
Nuværende funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap