Bygning: Gammel Kongevej 19

Gammel Kongevej 19, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-173380-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1895
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
3115
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-173380-1
Kommune:
København
Adresse:
Gammel Kongevej 19 , 1610 København V
Adresse:
Stenosgade 9 , 1616 København V
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
173380
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
623
Totalt bygningsareal:
3115
Opførelsesår:
1895
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
969, UDENBYS VESTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
HJØRNEHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
5/4+7/13

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Anonym,trist hj.bygning.Uheldig overfladekarakter/glat
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
Eks. på brug af maskinsten
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Sænker facadestandarden i gadebilledet
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Grim farve på vinduesrammer + underetage
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
13-07-1990

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Balkon, altan; Beboelsestårn, trappetårn
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Teglsten; Markeret, puds eller maling
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap