Bygning: Gustav Adolfs Gade 3

Gustav Adolfs Gade 3, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-6021700-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1927
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
3878
Anvendelse:
Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-6021700-1
Kommune:
København
Adresse:
Gustav Adolfs Gade 3 , 2100 København Ø
Adresse:
Sankt Jakobs Gade 4 A, 2100 København Ø
Adresse:
Gustav Adolfs Gade 5 , 2100 København Ø
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
6021700
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
770
Totalt bygningsareal:
3878
Opførelsesår:
1927
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
5321, Udenbys Klædebo Kvarter, København
Zone:
Ingen

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
ETAGEEJENDOM
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
314-17,18,19

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Ark. Dahlerup-Bertelsen. Flot nyklass. bygn.
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
Bedre byggeskik
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Markerer sig blandt pudsede huse
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
Nye døre
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
Rimelig velholdt.
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
28-10-1991

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids; Balkon, altan; Karnap
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Andet
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Klassicisme; Bedre byggeskik
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Bygningsværker - Mur
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap