Bygning: Gothersgade 33A

Gothersgade 33A, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-530930-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 1
Opførelsesår:
1848
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1848
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-530930-1
Kommune:
København
Adresse:
Store Regnegade 19 A, 1110 København K
Adresse:
Gothersgade 33 A, 1123 København K
Adresse:
Gothersgade 33 B, 1123 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
530930
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
462
Totalt bygningsareal:
1848
Opførelsesår:
1848
Ombygningsår:
1860
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
190, KØBMAGER KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1728
Præcisionsgrad:
+/- 10 år

SAVE-undersøgelse

Notat:
Fredning ophævet 22.11.2016
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
c23-12

Vurdering

Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
Fredning ophævet 22.11.2016
Registreringsdato:
16-11-2018

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Gothersgade 33-33 A
Objekt:
Forhuse (3 stk.) og sidehus (2 stk.)
Antal bygninger:
5
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap