Bygning: Vingårdstræde 18

Vingårdstræde 18, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-644596-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 2
Opførelsesår:
1850
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1120
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-644596-1
Kommune:
København
Adresse:
Vingårdstræde 18 , 1070 København K
Adresse:
Bremerholm 18 , 1069 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
644596
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
224
Totalt bygningsareal:
1120
Opførelsesår:
1850
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
97H, ØSTER KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1851

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Handel / privat service

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a15-38

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
2
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
Div. nye vinduer i st. et.
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
26-06-1995

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning; Frise, bånd; Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap