Bygning: Bagerstræde 6

Bagerstræde 6, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-35808-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1875
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
594
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-35808-1
Kommune:
København
Adresse:
Bagerstræde 6 , 1617 København V
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
35808
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
198
Totalt bygningsareal:
594
Opførelsesår:
1875
Ombygningsår:
2001
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
285, UDENBYS VESTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
FORHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
3/35,47/12

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
langt men harmonisk facadeudtryk
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
klassiske detaljer i blank mur
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
markerer sig i gadebilledet
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
nye kviste, ændret underfacade
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
dårligt tag
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
12-07-1990

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Teglsten
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Ydermur:
Ubehandlet overflade; Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap