Bygning: Garager

Bryggerhesten 1, bygning 23, København
BBR-nummer:
101-346480-23
Fredningsstatus:
Fredet
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Enhed til handel og butik

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-346480-23
Kommune:
København
Adresse:
Bryggerhesten 1 , 1799 København V
Adresse:
Gamle Carlsberg Vej 11 , 1799 København V
Bygningsnummer:
23
Ejendomsnummer:
346480
Bygningstype:
Bygning
Matrikel og ejerlav:
2156A, VALBY
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Garager
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
HUS/SAMMENBYGGET
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
49/32,51/11

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
harmonisk facade
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
tidstypisk industruarkitektur
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
del af samnhæn. anlæg omkring gård
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
2
Bevaringsmæssig vurdering:
del af bryggeriets ældste bygningsanlæg

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Porticus, søjlebåret forhal
Oprindelig funktion:
Anden bygning til transport, handel mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Teglsten
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Artefakter - Mindesmærke

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Carlsberg Bryggeri
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Vesterfælledvej 100
Objekt:
Lagerbygningen med lagerkældre
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Bygningskonstruktion

Nuværende funktion:
Bygning til industri- eller håndværksproduktion mv.

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap