Bygning: Vesterbrogade 137

Vesterbrogade 137, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-625753-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1854
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
330
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-625753-1
Kommune:
København
Adresse:
Vesterbrogade 137 , 1620 København V
Adresse:
Vesterbrogade 137 A, 1620 København V
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
625753
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
165
Totalt bygningsareal:
330
Opførelsesår:
1854
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
43Q, UDENBYS VESTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
FORHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
16/17+22

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
dårlig proportionering-for lav taghældning-sødt hus
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
danner en helhed sammen med Sorte Hest.Megen skiltning.
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
forretning i stueetage dominerer alt for meget. Velux.
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
Forsømte vinduer. Snavset.
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
Bevaringsbestemmelser i flg. lokal-/byplan.
Registreringsdato:
25-07-1990

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Teglsten; Markeret, puds eller maling
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap