Bygning: Bispebjerg hospital

Tuborgvej 237, bygning 21, København
BBR-nummer:
101-89223-21
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1913
Ejerforhold:
Amtskommune
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
263
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-89223-21
Kommune:
København
Adresse:
Tuborgvej 237 , 2400 København NV
Bygningsnummer:
21
Ejendomsnummer:
89223
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
263
Totalt bygningsareal:
263
Opførelsesår:
1913
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
244, UTTERSLEV
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Amtskommune

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Bispebjerg hospital
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
nordre portbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
164/13+14

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
ark.M.Nyrop,enkel fac sym om port,menneskelige proport
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
fin indpasning i anlægget med akse i kapelanlæg
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
ny portnertilbygning
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
nyrenoverede skorstene
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
14-03-1991

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Tårn, spir, tagrytter
Oprindelig funktion:
Bygning til hospital mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Småkviste; Andet
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes); Andet
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Andet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Natur - Park, skov

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Nordre portbygning
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Tuborgvej 237
Objekt:
Portbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Hospital
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap