Bygning: Gammel Kongevej 39A

Gammel Kongevej 39A, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-173518-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1896
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1405
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-173518-1
Kommune:
København
Adresse:
Gammel Kongevej 39 A, 1610 København V
Adresse:
Gammel Kongevej 39 B, 1610 København V
Adresse:
Gammel Kongevej 39 H, 1610 København V
Adresse:
Gammel Kongevej 39 K, 1610 København V
Adresse:
Gammel Kongevej 39 L, 1610 København V
Adresse:
Gammel Kongevej 39 M, 1610 København V
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
173518
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
281
Totalt bygningsareal:
1405
Opførelsesår:
1896
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Andet materiale
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
89A, UDENBYS VESTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
FORHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
3/11+12, 47/17

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
noget umotiveret facadeudsmykning, rytmisk facade
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
ikke specielt vellykket detaljering
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
trukket tilbage fra gadelinjen
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
meget skæmmende underfacade
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
09-07-1990

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Detaljer i natursten, puds, cement eller metal; Frise, bånd
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap