Bygning: Tordenskjoldsgade 29

Tordenskjoldsgade 29, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-576043-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1871
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1040
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-576043-1
Kommune:
København
Adresse:
Tordenskjoldsgade 29 , 1055 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
576043
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
208
Totalt bygningsareal:
1040
Opførelsesår:
1871
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
359, ØSTER KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
c21-25

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Nye vinduer
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
08-08-1995

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsport
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gesims:
Præfabrikerede elementer
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap