Bygning: Gammel Mønt 4

Gammel Mønt 4, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-191427-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1906
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
8326
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-191427-1
Kommune:
København
Adresse:
Gammel Mønt 2 , 1117 København K
Adresse:
Gammel Mønt 4 , 1117 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
191427
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
1727
Totalt bygningsareal:
8326
Opførelsesår:
1906
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
381, KØBMAGER KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1909
Præcisionsgrad:
Præcist årstal

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bolig med erhverv

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
c23-31

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
2
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
1
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
14-08-1995

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør; Fyldingsport
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Firefløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Anden stilart; Klassicisme
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Vindue:
Retkantet; Fladbuet; Andet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Bygningsværker
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap