Bygning: Vermundsgade 25A

Vermundsgade 25A, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-15661-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1930
Ejerforhold:
Almen boligorganisation
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
3961
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-15661-1
Kommune:
København
Adresse:
Vermundsgade 25 A, 2100 København Ø
Adresse:
Vermundsgade 25 B, 2100 København Ø
Adresse:
Vermundsgade 25 C, 2100 København Ø
Adresse:
Vermundsgade 25 D, 2100 København Ø
Adresse:
Vermundsgade 25 E, 2100 København Ø
Adresse:
Vermundsgade 25 F, 2100 København Ø
Adresse:
Sigynsgade 83 , 2200 København N
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
15661
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
1320
Totalt bygningsareal:
3961
Opførelsesår:
1930
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Folie med grus/sten (fladt)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
5418, UDENBYS KLÆDEBO
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Almen boligorganisation

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
etagehus/industri
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a27-16-17-23

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
meget fin funkt., mønster i rødt og gult tegl
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
ligger godt i omr.med større bygn.volumer
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
11-04-1996

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Beboelsestårn, trappetårn
Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Hovedplan:
Trefløjet bygning
Stilart:
Funktionalisme
Tagkonstruktion:
Fladt tag (built up)
Udsmykning:
Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Forstadskvarter (blandet kvarter)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap