Bygning: Tagensvej 59

Tagensvej 59, bygning 6, København
BBR-nummer:
101-562034-6
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1995
Ejerforhold:
Almen boligorganisation
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
3788
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-562034-6
Kommune:
København
Adresse:
Tagensvej 59 , 2200 København N
Adresse:
Tagensvej 61 , 2200 København N
Adresse:
Tagensvej 63 , 2200 København N
Adresse:
Tagensvej 65 A, 2200 København N
Bygningsnummer:
6
Ejendomsnummer:
562034
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
6
Bebygget areal:
637
Totalt bygningsareal:
3788
Opførelsesår:
1995
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Cementsten
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1001, UDENBYS KLÆDEBO
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Almen boligorganisation

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
07-12-2011
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap