Bygning: dipylon

Ny Carlsberg Vej 101, bygning 62, København
BBR-nummer:
101-17703-62
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1892
Ejerforhold:
Ikke indberettet
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
127
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-17703-62
Kommune:
København
Adresse:
Vesterfælledvej 100 , 1799 København V
Adresse:
Ny Carlsberg Vej 101 , 1799 København V
Bygningsnummer:
62
Ejendomsnummer:
17703
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
127
Totalt bygningsareal:
127
Opførelsesår:
1892
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Andet materiale
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
20O, VALBY
Zone:
Ingen
Ejerforhold:
Ikke indberettet

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
dipylon
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
portbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
53/2+3

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Arkitektonisk vurdering:
ark. Vilhelm Dahlerup, flot og festlig indgangsparti
Kulturhistorisk værdi:
1
Kulturhistorisk vurdering:
overdådig detaljering
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
markant portal, stor sammenhæng med venstre nabobygning
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
mangler mosaik billeder på bagside
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
17-12-2010

Bygningskonstruktion

Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Gavlhus
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Kuppel-/hjelmtag
Udsmykning:
Detaljer i natursten, puds, cement eller metal; Andet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Dipylon (Dobbeltporten)
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Vesterfælledvej 100
Objekt:
Port
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bryggeri
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap