Bygning: Christiansmindevej 14

Christiansmindevej 14, bygning 2, København
BBR-nummer:
101-667790-2
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1922
Ejerforhold:
Almen boligorganisation
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
4142
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-667790-2
Kommune:
København
Adresse:
Strynøgade 10 , 2100 København Ø
Adresse:
Fanøgade 12 , 2100 København Ø
Adresse:
Christiansmindevej 14 , 2100 København Ø
Adresse:
Christiansmindevej 16 , 2100 København Ø
Adresse:
Christiansmindevej 18 , 2100 København Ø
Adresse:
Christiansmindevej 20 , 2100 København Ø
Adresse:
Christiansmindevej 22 , 2100 København Ø
Adresse:
Christiansmindevej 24 , 2100 København Ø
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
667790
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
1035
Totalt bygningsareal:
4142
Opførelsesår:
1922
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
5019, UDENBYS KLÆDEBO
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Almen boligorganisation

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
ETAGEEJENDOM
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
275-28

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Helt enkel facade m. dørindf. og hj.lisener.Flot
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
Opført af afbejdernes Andelsboligforening - Ark.Wagner
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
Danner sammen m. tilsvarende bygn.en meget mark.væg i
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
gaden,og en slags port.Har fine forhaver. Velux.
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
ret forsømte V.
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
(Se i øvrigt skema 6534)
Registreringsdato:
10-09-1991

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims; Andet
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Valmtag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning; Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap