Bygning: Åbenrå 33

Åbenrå 33, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-673510-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1848
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1389
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-673510-1
Kommune:
København
Adresse:
Åbenrå 33 , 1124 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
673510
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
6
Bebygget areal:
237
Totalt bygningsareal:
1389
Opførelsesår:
1848
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
215, ROSENBORG KVT.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1849
Præcisionsgrad:
Præcist årstal

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
e30-33

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Fint velprop. hus
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Ny port
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
16-08-1995

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Frise, bånd; Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap