Bygning: Bagerstræde 5

Bagerstræde 5, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-35794-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1908
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
3184
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-35794-1
Kommune:
København
Adresse:
Bagerstræde 5 , 1617 København V
Adresse:
Bagerstræde 5 A, 1617 København V
Adresse:
Bagerstræde 7 , 1617 København V
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
35794
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
632
Totalt bygningsareal:
3184
Opførelsesår:
1908
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Andet materiale
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
25, UDENBYS VESTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
FORHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
3/27, 47/9+11

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
ark.Børge Lander, overlæsset med blankmursdetaljer
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
tidstypisk, sandstensindfatninger
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
fin sammenhæng med resten af gadebilledet
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
beklædning på underfacade
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
10-07-1990

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Karnap
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Manzardkvist
Sokkel:
Granit/kampesten; Markeret, puds eller maling
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning; Detaljer i natursten, puds, cement eller metal; Sålbænk
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap