Bygning: Gammel Kongevej 25

Gammel Kongevej 25, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-173410-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1869
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1889
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-173410-1
Kommune:
København
Adresse:
Gammel Kongevej 25 , 1610 København V
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
173410
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
377
Totalt bygningsareal:
1889
Opførelsesår:
1869
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
18B, UDENBYS VESTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1868
Præcisionsgrad:
Præcist årstal

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
FORHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
4/13+22

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
ark.Nebelong,velpropertioneret, harmonisk facadeudtryk
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
flot indgangsparti,fremhævet sidepartier på facaden
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
propertionsmæssig overensstemmelse i gadebilledet
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
måske oprindelig blank mur,nye kviste og vinduer
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
dårligt tag, trænger til facaderenovering
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
12-07-1990

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Manzardkvist
Sokkel:
Teglsten; Markeret, puds eller maling
Stilart:
Klassicisme; Historicisme
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Vindues-, dør- eller portindfatning; Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap