Bygning: Gammel Kongevej 21

Gammel Kongevej 21, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-173399-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1890
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1792
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-173399-1
Kommune:
København
Adresse:
Gammel Kongevej 21 , 1610 København V
Adresse:
Gammel Kongevej 21 A, 1610 København V
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
173399
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
363
Totalt bygningsareal:
1792
Opførelsesår:
1890
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
712, UDENBYS VESTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
FORHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
4/15+23+25

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Velprop. Markant kontrastfuld facade
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
Pæne vinduesindfatninger
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
Godt indslag i gadebilledet.Lever op til standarden
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
Lidt skæmmende butiksskiltning.Nye dannebrostrævinduer
Tilstandsværdi:
2
Tilstandsvurdering:
Nyistandsat
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
12-07-1990

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Klassicisme; Historicisme
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Vindues-, dør- eller portindfatning; Fordakning
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap