Bygning: Bispebjerg hospital

Charlotte Muncks Vej 34, bygning 18, København
BBR-nummer:
101-89223-18
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1913
Ejerforhold:
Amtskommune
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
4724
Anvendelse:
Undervisning og forskning (skole, gymnasium, forskningslaboratorium)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-89223-18
Kommune:
København
Adresse:
Charlotte Muncks Vej 34 , 2400 København NV
Bygningsnummer:
18
Ejendomsnummer:
89223
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
1181
Totalt bygningsareal:
4724
Opførelsesår:
1913
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
244, UTTERSLEV
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Amtskommune

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Bispebjerg hospital
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
HOSPITALSBYGNING
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
162/29+30

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
ark.M.Nyrop,harm sym fac med palævinduer i stuetage
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
tistypisk istitutionsbygn,udtrykker funktionen
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
indgik i Nyrops oprind plan,danner ryg mod omverdenen
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
velux
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
13-03-1991

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Karnap; Balkon, altan; Trappe
Oprindelig funktion:
Bygning til hospital mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Trefløjet bygning
Kvist:
Småkviste; Andet
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes); Andet
Stilart:
Historicisme; Klassicisme
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning; Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Natur - Park, skov

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Sygeplejerskebygning
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Charlotte Muncks Vej 34
Objekt:
Beboelsesbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Hospital
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap