Bygning: Vordingborggade 4

Vordingborggade 4, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-651495-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1904
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
2029
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-651495-1
Kommune:
København
Adresse:
Vordingborggade 4 , 2100 København Ø
Adresse:
Vordingborggade 4 A, 2100 København Ø
Adresse:
Vordingborggade 4 B, 2100 København Ø
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
651495
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
405
Totalt bygningsareal:
2029
Opførelsesår:
1904
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
139G, UDENBYS KLÆDEBO
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
FORHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
260-35

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
Murermetser Johs. Mathiesen
Kulturhistorisk værdi:
6
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
N.D. N.V.+Kv.
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
God.
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
16-09-1991

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Beboelsestårn, trappetårn
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Andet
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Anden stilart; Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap