Bygning: Post- og Telegrafvæsenet

Anker Heegaards Gade 4, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-25136-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1910
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
2302
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-25136-1
Kommune:
København
Adresse:
Anker Heegaards Gade 4 , 1572 København V
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
25136
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
545
Totalt bygningsareal:
2302
Opførelsesår:
1910
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
325, VESTERVOLD KVT.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Post- og Telegrafvæsenet
Notat:
33: tilbygget
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
etagehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Offentlig service / undervisning

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a11-8

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
strengt udtryk
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
ændringer i øverste etager
Tilstandsværdi:
2
Tilstandsvurdering:
flotte nedløb
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
19-06-1995

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Andet
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Præfabrikerede elementer
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Klassicisme; Anden stilart
Tagkonstruktion:
Andet
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Bygningsværker
Notat om omgivelser:
Glyptoteket
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap