Bygning: Østbanegade 33

Østbanegade 33, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-810607-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1931
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
2064
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-810607-1
Kommune:
København
Adresse:
Østbanegade 33 , 2100 København Ø
Adresse:
Østbanegade 35 , 2100 København Ø
Adresse:
Østbanegade 37 , 2100 København Ø
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
810607
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
688
Totalt bygningsareal:
2064
Opførelsesår:
1931
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
916, ØSTERVOLD KVT.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
ETAGEEJENDOM
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
313-28

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Arkitektonisk vurdering:
ark.Th.Henningsen Noget trist facade
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
tidstypisk
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
N.V.+fr.altaner,ny uheldig afdækning af fremspring.
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
kviste dårlige tag? Graffitti m.m.
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
20-11-1911

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Andet
Sokkel:
Støbt (beton); Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Bedre byggeskik
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Andet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap