Bygning: Dyrlægevej 7

Dyrlægevej 7, bygning 26, Frederiksberg
BBR-nummer:
147-16042-26
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1884
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1783
Anvendelse:
Bygning til undervisning / forskning

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
147-16042-26
Kommune:
Frederiksberg
Adresse:
Dyrlægevej 11 , 1870 Frederiksberg C
Adresse:
Grundtvigsvej 14 , 1864 Frederiksberg C
Adresse:
Dyrlægevej 7 , 1870 Frederiksberg C
Bygningsnummer:
26
Ejendomsnummer:
16042
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
731
Totalt bygningsareal:
1783
Opførelsesår:
1884
Ombygningsår:
1930
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
50AB, FREDERIKSBERG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Staten

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Undervisning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
21.12

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Symmetrisk opdelt facade m. stræbepiller
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
"Tidligere etablissementet ""Gimle"""
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Korresponderer m. landbohøjskolens andre bygninger
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Enkelte blændinger og tilbygninge
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
22-09-2020

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe; Andet
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Teglsten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Frise, bånd; Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Forstadskvarter (blandet kvarter)
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Anlæg - Parkeringsplads
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap