Bygning: Drosselvej 63

Drosselvej 63, bygning 1, Frederiksberg
BBR-nummer:
147-24665-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1900
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
220
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
147-24665-1
Kommune:
Frederiksberg
Adresse:
Drosselvej 63 , 2000 Frederiksberg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
24665
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
110
Totalt bygningsareal:
220
Opførelsesår:
1900
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
16AN, FREDERIKSBERG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
villa
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
49.36-37

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
facade domi.af stor veranda-der udtrykmæs. ligner m.m
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
ark. Poul Baumann (1910 ?)
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
del af villakvarter, passer i volumen
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
umiddelbart ingen synlige ændr.formodent. senere pudset
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
rimelig
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
09-06-1994

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Balkon, altan; Karnap
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Mansardtag; Valmtag
Udsmykning:
Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Notat om indre og ydre forhold:
i familie med nabo
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap