Bygning: Helgesvej 19

Helgesvej 19, bygning 1, Frederiksberg
BBR-nummer:
147-55463-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1893
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1580
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
147-55463-1
Kommune:
Frederiksberg
Adresse:
Helgesvej 19 , 2000 Frederiksberg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
55463
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
344
Totalt bygningsareal:
1580
Opførelsesår:
1893
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
11GS, FREDERIKSBERG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Boliger
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
6-4

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Mange detaljer
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Del af homogent kvarter
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Sandblæst facade - glaseret tegl mistet glans
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
26-05-1994

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Beboelsestårn, trappetårn
Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Støbt (beton)
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Andet
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Notat om indre og ydre forhold:
Træer fremhæver hjørne
Omgivelse:
Natur - Træer
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Notat om omgivelser:
Smukt renoveret gård
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap