Bygning: Andebakkesti 6

Andebakkesti 6, bygning 1, Frederiksberg
BBR-nummer:
147-6411-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 6
Opførelsesår:
1876
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
260
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
147-6411-1
Kommune:
Frederiksberg
Adresse:
Andebakkesti 6 , 2000 Frederiksberg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
6411
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
140
Totalt bygningsareal:
260
Opførelsesår:
1876
Ombygningsår:
1967
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Fibercement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
26AR, FREDERIKSBERG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
villa
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
107-15

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Arkitektonisk vurdering:
det er umuligt at se husets oprindelige udtryk
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
ark.H.C.H.Wolf
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
del af villakvarterbeliggende ud mod anlæg
Originalitetsværdi:
6
Originalitetsvurdering:
nye vinduer nyere tilbygninger uorig.facadebehandling
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
sætninger trænger til en kærlig hånd
Bevaringsmæssig værdi:
6
Registreringsdato:
13-07-1994

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Balkon, altan
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Kvist:
Småkviste
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Frise, bånd
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Anlæg
Omgivelse:
Natur - Træer
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap