Bygning: folkebørnehave Godthåb

Dronningensvej 29, bygning 1, Frederiksberg
BBR-nummer:
147-23235-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1892
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
224
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
147-23235-1
Kommune:
Frederiksberg
Adresse:
Dronningensvej 29 , 2000 Frederiksberg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
23235
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
112
Totalt bygningsareal:
224
Opførelsesår:
1892
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
36BI, FREDERIKSBERG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
folkebørnehave Godthåb
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
børnehave/villa
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
114.28

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
enkel hovedform, teglstens dekoration
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
murermester N. M. Andersen
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
passer i villakvarter, samme grundtype som nabo
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
nyere vinduer rimelige
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
13-07-1994

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Sokkel:
Teglsten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Omgivelse:
Natur - Have
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap