Bygning: Dalgas Boulevard 51

Dalgas Boulevard 51, bygning 1, Frederiksberg
BBR-nummer:
147-20236-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1920
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
370
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
147-20236-1
Kommune:
Frederiksberg
Adresse:
Dalgas Boulevard 51 , 2000 Frederiksberg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
20236
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
185
Totalt bygningsareal:
370
Opførelsesår:
1920
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
27AØ, FREDERIKSBERG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
villa
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
90/20-21

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
klassisk villa med fornemt præg
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
ark. Thorvald Jørgensen
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
del af villakvarter
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
tagvinduer - nye vinduer, ellers original
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
solidt og velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
30-06-1994

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids; Balkon, altan; Andet
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Kvist:
Småkviste; Facade-/frontkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Andet
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Allé
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap