Bygning: Rolfsvej 18

Rolfsvej 18, bygning 1, Frederiksberg
BBR-nummer:
147-102739-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1891
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1200
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
147-102739-1
Kommune:
Frederiksberg
Adresse:
Rolfsvej 18 , 2000 Frederiksberg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
102739
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
300
Totalt bygningsareal:
1200
Opførelsesår:
1891
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Metalplader
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
11GF, FREDERIKSBERG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Boliger
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
4-14

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Fine detaljer
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Del af homogent kvarter
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Butikker i underetagen respek. ikke orig. facadeudtryk
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
25-04-1994

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Beboelsestårn, trappetårn
Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Småkviste
Sokkel:
Andet
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning; Sålbænk
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap