Bygning: KB Hallen

Peter Bangs Vej 147, bygning 1, Frederiksberg
BBR-nummer:
147-93616-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1938
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
7599
Anvendelse:
Bygning til idræt o. lign.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
147-93616-1
Kommune:
Frederiksberg
Adresse:
Peter Bangs Vej 147 , 2000 Frederiksberg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
93616
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
7049
Totalt bygningsareal:
7599
Opførelsesår:
1938
Ombygningsår:
1997
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Andet materiale
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
44AF, FREDERIKSBERG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
KB-Hallen
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Peter Bangs Vej 147
Objekt:
Idrætsanlæg
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Idrætsanlæg

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
KB Hallen
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Sportshal
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
87.7/8/9

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Fin funkisfacade, gennemført detaljering.
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
Præmieret, Arkitekt Hans Hansen og Ingeniør Christian Ostenfeld. Bevarede dele af den nedbrændte KB hal.
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Fin bymæssig sammenhæng med Peter Bangs Vej, åndehul i tæt bydel.
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
Delvist ombygget og tilbygget
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
Specielt flot for sportsanlæg
Registreringsdato:
04-04-2016

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Balkon, altan; Andet
Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Bygning til idræt o. lign.
Gavlkonstruktion:
Andet
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Funktionalisme
Tagkonstruktion:
Kuppel-/hjelmtag; Fladt tag (built up)
Vindue:
Retkantet; Andet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Anlæg
Omgivelse:
Natur - Træer
Notat om omgivelser:
Sportspladser
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap