Bygning: Kirstinedalsvej 14

Kirstinedalsvej 14, bygning 1, Frederiksberg
BBR-nummer:
147-66716-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1938
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
3113
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
147-66716-1
Kommune:
Frederiksberg
Adresse:
Kirstinedalsvej 14 , 2000 Frederiksberg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
66716
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
640
Totalt bygningsareal:
3113
Opførelsesår:
1938
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1BD, FREDERIKSBERG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Etageboliger
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
118.7

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Fin afslutning m. s.m,gedigen bygn. m.karnap/balkonmoti
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Del af område m. etageboliger der vender gavl m. s.m
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
Nye vinduer,nyt balkonrækværk
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
God
Bevaringsmæssig værdi:
5
Bevaringsmæssig vurdering:
Flot eternitgesims
Registreringsdato:
19-07-1994

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Balkon, altan; Karnap
Dør/Port:
Andet
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Stilart:
Funktionalisme
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (stok-karakter)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Anlæg
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap