Bygning: Edvard Glæsels Vej 1

Edvard Glæsels Vej 1, bygning 1, Frederiksberg
BBR-nummer:
147-119305-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1917
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
150
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
147-119305-1
Kommune:
Frederiksberg
Adresse:
Edvard Glæsels Vej 1 , 2000 Frederiksberg
Adresse:
Tesdorpfsvej 28 , 2000 Frederiksberg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
119305
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
150
Totalt bygningsareal:
150
Opførelsesår:
1917
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
6GB, FREDERIKSBERG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
villa
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
81/4

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Symmetrisk anlagt,m.meget ekspressivt indgangsparti
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
Ark. C. Harild
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Flot stor villa på hjørnet
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Visse blændinger og ny dør
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
God
Bevaringsmæssig værdi:
4
Bevaringsmæssig vurdering:
Indgangsparti og hovedhus mangler stilmæss.slægtskab
Registreringsdato:
24-06-1994

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet; Karnap
Dør/Port:
Ny dør; Fyldingsport
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Detaljer i natursten, puds, cement eller metal; Frise, bånd
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Bygningsværker - Mur
Omgivelse:
Natur - Allé
Omgivelse:
Natur - Træer
Notat om omgivelser:
Kedeligt stakit mod vej
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap