Bygning: Finsensvej 74A

Finsensvej 74A, bygning 1, Frederiksberg
BBR-nummer:
147-253427-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
2004
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1091
Anvendelse:
El-/gas-/vand-/varmeværk mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
147-253427-1
Kommune:
Frederiksberg
Adresse:
Dirch Passers Allé 4 , 2000 Frederiksberg
Adresse:
Finsensvej 74 A, 2000 Frederiksberg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
253427
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
1091
Totalt bygningsareal:
1091
Opførelsesår:
2004
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Folie med grus/sten (fladt)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
8Q, FREDERIKSBERG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Notat:
gesims af travertin
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
el/gasværksbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Tekniske anlæg

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
80/30-31

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
skarpt skåret bygningskrop-meget smukke vinduer-velprop
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
5
Miljømæssig vurdering:
del af el/gasværks område
Originalitetsværdi:
1
Originalitetsvurdering:
tilsyneladende ingen ændringer
Tilstandsværdi:
2
Tilstandsvurdering:
meget solidt byggeri - velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
smukt eksempel på industriarkitektur

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet; Trappe
Dør/Port:
Andet
Oprindelig funktion:
El-/gas-/vand-/varmeværk mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Støbt (beton); Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Klassicisme
Udsmykning:
Frise, bånd
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Industriområde
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap